Ciechanowski Klub Karate Kyokushin

Facebook Widget Slider

Składka członkowska wynosi  zł 80/ miesiąc. Dla drugiej i kolejnej osoby z rodziny opłata jest mniejsza o 20 zł.  Jednorazowe wejście na zajęcia to 15 zł.

Opłaty należy regulować do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek  Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin  o numerze: 76 8230 0007 0017 2879 2000 0001  prowadzonego  przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. W tytule wpłaty / przelewu prosimy zawsze wpisać  kogo dotyczy i za jaki miesiąc jest składka.

Więcej informacji o składkach w zakładce KLUB - TRENINGI

OSU

Szukaj

U. M. CIECHANÓW

 

AKCEPTUJEMY KARTY


 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin korzysta w 2016r z programu "KLUB", którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

URZĄD MIASTA CIECHANÓW

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin realizuje w 2016 roku zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: "Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych - szkolenie dzieci i młodzieży". Realizacja tego zadania jest wspierana finansowo przez Gminę Miejską Ciechanów.

Nasi partnerzy