WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DO 14 ROKU ŻYCIA

System stopni KYU – Junior – dotyczy dzieci do 13 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony rozciąga w czasie jego dojście do 4 kyu. Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację. W skali 4 – 1 kyu do tych kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze sztukami walki oraz poziom kumite. Podstawą systemu junior jest podział na trzy egzaminy w ramach poszczególnych kyu na poziomie od 10 do 5 kyu. Później dzieci będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień „Junior” zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).
Ponadto obowiązuje następująca zasada – egzaminów nie można łączyć ani pomijać ich kolejności.
Szerokość pagonów powinna wynosić 0,5 cm.
Odległość pagonów od siebie 1.5 cm.
Odległość pierwszego czerwonego pagonu od końca pasa 10 cm.
Pagon wyróżniający nieparzyste kyu (tj.9,7,5) należy naszyć jako pierwszy w odległości 7 cm.

 1. Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzyk.
 2. Pozycje: fudo – dachi.
 3. Uderzenia/cięcia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan).
 4. Kopnięcia: hiza – geri (chudan).
 5. Test sprawności:
  50 razy zaciskanie pięści.
  10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.
   1. Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa naore – powrót.
   2. Pozycje: zenkutsu – dachi.
   3. Uderzenia: uraken – shomen – uchi.
   4. Bloki: morote – gedan – barai.
   5. Kopnięcia: hiza – geri – chudan plus kiai.
   6. Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi
   7. Test sprawności:
    10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie.

 

   1. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate i osu.
   2. Pozycje: heiko – dachi, yoi – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: seiken – tsuki, (jodan, chudan, gedan).
   4. Bloki: gedan – barai.
   5. Kopnięcia: hiza – geri jodan plus kiai.
   6. Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi.
   7. Test sprawności:
    10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

 

   1. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.
   2. Pozycje: heisoku – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: oi – tsuki, (jodan, chudan, gedan).
   4. Bloki: jodan – uke.
   5. Kopnięcia: mae – keage.
   6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z oi – tsuki.
   7. Test sprawności:
    20 przysiadów – obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo.
    10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.

 

   1. Teoria i komendy: znaczenie słów sensei, shihan, sempai
   2. Pozycje: musubi – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: gyaku – tsuki (jodan, chudan, gedan).
   4. Bloki: soto – uke.
   5. Kopnięcia: kin – geri.
   6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z gyaku – tsuki
   7. Test sprawności:
    10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty
    10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan.

 

   1. Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai.
   2. Pozycje: nekoashi – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: seiken – ago – uchi.
   4. Bloki: uchi – uke.
   5. Kopnięcia: mae – geri chudan.
   6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z oi – tsuki/ uke, obrót z gedan barai.
   7. Test sprawności:
    10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach.
    10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył.

 

   1. Teoria i komendy: przysięga Dojo.
   2. Pozycje: kokutsu – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi – komi.
   4. Bloki: soto – keage.
   5. Kopnięcia: soto – keage.
   6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z keri, obrót z morote gedan barai.
   7. Test sprawności:
    10 przewrotów w przód.
    30 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach.

 

   1. Teoria i komendy: oddychanie – nogare I.
   2. Pozycje: moroashi – dachi, uchi – hachiji – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi.
   4. Kopnięcia: uchi – keage.
   5. Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z gedan – barai plus gyaku – tsuki i powrót do fudo – dachi.
   6. Test sprawności:
    10 przewrotów w tył.
    10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.

 

   1. Teoria i komendy:nogare II.
   2. Pozycje: sanchin – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: shuto – ganmen – uchi.
   4. Kopnięcia: mae – geri jodan.
   5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z uke plus gyaku – tsuki obrót z gedan barai.
   6. Kata: kihon kata I.
   7. Test sprawności:
    10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna.
    10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

 

   1. Teoria i komendy: oddychanie – ibuki.
   2. Pozycje: kiba – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: uraken – sayu – uchi, uraken – hizo – uchi.
   4. Kopnięcia: kansetsu – geri.
   5. Renraku: trzy kroki w przód w sanchin – dachi z tsuki/uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok.
   6. Kata: taikyoku I.
   7. Test sprawności:
    10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami.

 

   1. Teoria i komendy: etykieta Dojo.
   2. Pozycje: tsuruaschi – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: uraken – yoko – uchi jodan/chudan.
   4. Kopnięcia: kakato – geri.
   5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – geri plus gyaku – tsuki obrót z morote gedan barai.
   6. Kata: taikyoku II.
   7. Test sprawności:
    15 sekund stanie na rękach pod drabinkami.

 

   1. Teoria i komendy: historia Karate Kyokushin i Sosai Mas Oyamy.
   2. Pozycje: kake – dachi.
   3. Uderzenia/cięcia: shuto – mawashi – uchi.
   4. Kopnięcia: yoko keage, ushiro – keage.
   5. Bloki: shuto – mawashi – uke.
   6. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu – dachi z shuto mawashi – uke obrót poprzez przekrok.
   7. Kata: sakugi I.

 

   1. Pozycje: pozycja walki.
   2. Uderzenia/cięcia: seiken – tate – tsuki jodan/chudan/gedan.
   3. Kopnięcia: mawashi – geri gedan.
   4. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate – tsuki, obrót poprzez zakrok.
   5. Kumite: 5 x 1 minuta.
   6. Kata: sakugi II.
   7. Test sprawności:
    10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach.
    60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach.

 

   1. Teoria i komendy: wiedza na temat Światowej Organizacji Karate.
   2. Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.
   3. Uderzenia/cięcia: tetsui – hizo – uchi, tetsui – yoko – uchi j/ch/g
   4. Kopnięcia: mawashi – geri chudan.
   5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – keage/yoko – keage/ soto -keage plus gyaku – tsuki obrót.
   6. Kumite: 10 x 1 minuta.
   7. Kata: taikyoku III.
   8. Test sprawności:
    10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.

 

   1. Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME.
   2. Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.
   3. Uderzenia/cięcia: tetsui – kome – kami – uchi, urken – shita – tsuki.
   4. Bloki: osae – uke.
   5. Kopnięcia: mawashi – geri jodan.
   6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z kin – geri/mae – geri/ mawashi – geri plus gyaku – tsuki obrót.
   7. Kumite: 15 x 1 minuta.
   8. Kata: pinan I.
   9. Test sprawności:
    10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.

 

   1. Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika japońskiego.
   2. Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.
   3. Uderzenia/cięcia: seiken – mawashi – uchi.
   4. Bloki: morote – uke.
   5. Kopnięcia: yoko – geri chudan.
   6. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae – geri/ mawashi – geri/yoko – geri plus gyaku tate – tsuki obrót.
   7. Kumite: 20 x 1 minuta.
   8. Kata: pinan II.
   9. Test sprawności:
    5 podciągnięć na drążku.

 

   1. Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.
   2. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai.
   3. Uderzenia/cięcia: gohon – nukite.
   4. Bloki: uchi – uke i gedan – barai.
   5. Kopnięcia: ushiro – geri chudan.
   6. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki, obrót.
   7. Kumite: 25 x 1 minuta.
   8. Kata: sakugi III.
   9. Test sprawności:
    10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu.

 

   1. Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.
   2. Pozycje: tzw. walka z cieniem.
   3. Uderzenia/cięcia: nukite ippon/nihon/yonhon.
   4. Bloki: juji – uke jodan/gedan.
   5. Kopnięcia: yoko – geri jodan.
   6. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki plus mae – geri/mawashi – geri/yoko – geri, obrót podnosząc ręce.
   7. Kumite: 30 x 1 minuta.
   8. Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata.
   9. Test sprawności:
    próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony.