Ciechanowski Klub Karate Kyokushin

Facebook Widget Slider


- zajęcia dla najmłodszych dzieci, których celem jest przygotowanie dziecka do wydajnego treningu karate w przyszłości. Treningi te nastawione są na: wszechstronny rozwój organizmu, polepszenie koordynacji ruchowej i gibkości, gry i zabawy ruchowe, korektę i profilaktykę wad postawy, poprawę samodzielności, kształtowanie podstaw dyscypliny i samokontroli,
- trening do walki sportowej dzieci i młodzieży,
- trening do rywalizacji sportowej dzieci w formach – kata.
Podstawą szkolenia jest karate kyokushin - uniwersalny system poprawienia sprawności fizycznej i przygotowania do pełno kontaktowej walki, w którym japońska tradycja przeplata się z nowoczesnymi metodami treningowymi. Treningi podzielone są na etapy odpowiednie do wieku i poziomu zaawansowania uczestników. Proces treningowy zawsze rozpoczyna się od szerokiej gamy ćwiczeń ogólnych, poprawiających cechy motoryczne organizmu - siłę, szybkość, wytrzymałość, oraz nauki podstawowych technik karate. Stopniowo zwiększa się obciążenia i ukierunkowuje trening na samoobronę lub na walkę sportową, a dla chętnych - rywalizację sportową.
Naszym celem jest wyszkolenie ludzi wszechstronnie sprawnych i bezpiecznych dzięki wysokim umiejętnościom walki i samoobrony. Jednoczenie chcemy dać możliwość czerpania satysfakcji z aktywnego spędzania wolnego czasu, a poprzez fachowo prowadzone zajęcia pozytywnie wpływać na zdrowie i dobre samopoczucie naszych adeptów. Zajęcia karate prowadzimy pod kątem rozwoju sprawności ogólnej i umiejętności walki, w zależności od potrzeb i zainteresowania proponując:
- trening samoobrony i wolnej walki (karate uzupełnione o techniki boksu i jujitsu),
- trening do walki sportowej karate w pełnym kontakcie,
- trening sprawności ogólnej rozwijający siłę, wytrzymałość, gibkość, elastyczność mięśni, koordynację ruchową,
- karate rekreacyjne rozumiane jako sztuki walki.

Szukaj

U. M. CIECHANÓW

 

AKCEPTUJEMY KARTY


 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin korzysta w 2016r z programu "KLUB", którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

URZĄD MIASTA CIECHANÓW

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin realizuje w 2016 roku zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: "Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych - szkolenie dzieci i młodzieży". Realizacja tego zadania jest wspierana finansowo przez Gminę Miejską Ciechanów.

Nasi partnerzy